In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

Notices

August 25, 2016

[Thông báo quan trọng] Về việc thay đổi thời gian đóng cửa và thời gian vào cửa trễ nhất ngày 11/9 (Chủ nhật)

Vào ngày 11/9 (Chủ nhật), chúng tôi xin thay đổi thời gian đóng cửa là 17:00 giờ (thời gian vào cửa trước 16:00 giờ).
Xin lỗi đã gây bất tiện, mong quý khách thông cảm và cám ơn quý khách đã hợp tác.