In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

แนะนำสิ่งจัดแสดง

วันทำการและค่าเข้าชม

เวลาทำการ
9:30 – 17:30 น. (เปิดให้เข้าชมถึงเวลา 16:30 น.)
แต่ในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจะเปิดเวลา 9:30 – 18:00 น. (เปิดให้เข้าถึงชมถึงเวลา 17:00 น.)
วันศุกร์และวันเสาร์เปิด 9:30 – 19:00 น. (เปิดให้เข้าถึง 18:00 น.)

วันหยุด
หยุดทุกวันจันทร์(หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดในวันธรรมดาถัดไป)
วันที่ 31 ธันวาคมและวันที่ 1 มกราคม
※ ระหว่างช่วงวันหยุดยาว Golden Week (ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนถึง 5 พฤษภาคม ) ไม่หยุด
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ นักศึกษา มัธยมปลาย ประถม/มัธยมต้น
600 เยน (450 เยน) 450 เยน (350 เยน) ฟรี
[คนพิการ]
ผู้ใหญ่ นักศึกษา มัธยมปลาย ประถม/มัธยมต้น
300 เยน (100 เยน) 200 เยน (50 เยน) ฟร
[ผู้สูงอายุวัย 70 ปี ขึ้นไป]
300 เยน (200 เยน)

* ใน ( ) คือราคาสำหรับหมู่คณะ 20 คนขึ้นไป
*ฟรีค่าเข้าในวันที่ 17 ของทุกเดือน (หากวันที่ 17 เป็นวันหยุดทำการของอาคาร จะเลื่อนเป็นวันถัดไปคือวันที่ 18 แทน)

ที่จอดรถแบบมีค่าใช้จ่าย
(รถยนต์ธรรมดา)
  • ผู้เข้าชม
    1 ชั่วโมงแรก 250 เยน, 2 ชั่วโมง 400 เยน, 3 ชั่วโมง 500 เยน
    คิดเพิ่ม 200 เยนทุก 30 นาทีถัดไป
  • ยกเว้นผู้เข้าชม
    1 ชั่วโมง 400 เยน คิดเพิ่ม 200 เยนทุก 30 นาทีถัดไป

ที่จอดรถบัส
( ระบบจอง / ไม่เสียค่าใช้จ่าย )
โปรดแจ้งความประสงค์หากท่านต้องการจอดรถตอนจองเข้าชม
※ ที่จอดรถบัสมีจำนวนจำกัด รับจองตามลำดับก่อนหลัง

MAP