In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

แนะนำสิ่งจัดแสดง

แผนที่แต่ละชั้น

อาคารตะวันตก
พนักงานต้อนรับ
อาคารตะวันออก

แผนที่แต่ละชั้นของอาคารตะวันตก

ห้องสมุด
ห้องสมุด

ห้องสมุด ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้เอกสารข้อมูลต่างๆ ได้

เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฮังชินอาวาจิและการป้องกันภัยพิบัติ ท่านสามารถค้นหาเอกสารข้อมูลภายในห้องสมุดนี้ได้จากอุปกรณ์ที่เตรียมไว้หรือจากโฮมเพจนี้ นอกจากนี้ยังยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวอีกด้วย

ชั้นสัมผัสประสบการณ์แผ่นดินไหว
 • 1.17 Theatre

  1.17 Theatre เวลาฉาย 7 นาที

  สัมผัสกับอานุภาพการทำลายล้างของแผ่นดินไหวผ่านภาพและเสียงแบบสมจริง

  ฉายทุกชั่วโมง เวลา – : 00 น., – : 20 น. และ – : 40 น.

  ดู Digest Video ได้ที่นี่

 • บ้านเมืองหลังแผ่นดินไหว

  บ้านเมืองหลังแผ่นดินไหว

  จำลองสภาพบ้านเมืองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวอย่างสมจริง

 • ห้องจัดแสดงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่

  ห้องจัดแสดงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เวลาฉาย 15 นาที

  นำเสนอการฟื้นฟูบ้านเมืองและผู้คนจากแผ่นดินไหวไปพร้อมๆ กับประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนับจากนี้ผ่านทางละคร

ชั้นแผ่นดินไหวในความทรงจำ
 • มุมรำลึกถึงแผ่นดินไหว

  มุมรำลึกถึงแผ่นดินไหว

  จัดแสดงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวพร้อมกับบอกเล่าประสบการณ์จริงโดยเจ้าของสิ่งของนั้น ท่านสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่านเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi ที่จัดไว้ให้เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้

 • มุมย้อนรอยการฟื้นฟู

  มุมย้อนรอยการฟื้นฟู

  จัดแสดงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนระหว่างการฟื้นฟูหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้น

 • มุมเล่าขานเรื่องราว

  มุมเล่าขานเรื่องราว

  บอกเล่าประสบการณ์แผ่นดินไหวผ่านทางวีดิโอ
  และประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย

ชั้นสัมผัสประสบการณ์ป้องกันอุบัติภัยและลดผลกระทบ
 • สถานีข้อมูลการป้องกันอุบัติภัย

  สถานีข้อมูลการป้องกันอุบัติภัย

  เรียนรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้

 • เวิร์คช็อปสัมผัสประสบการณ์ป้องกันและลดผลกระทบของภัยพิบัติ

  เวิร์คช็อปสัมผัสประสบการณ์ป้องกันและลดผลกระทบของภัยพิบัติ

  เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดผลกระทบจากแผ่นดินไหวผ่านทางการทดลองและเกมต่างๆ

 • ห้องจัดแสดงนิทรรศการ

  ห้องจัดแสดงนิทรรศการ

  จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันแผ่นดินไหวต่างๆ

Guidance Room
Guidance Room

โปรแกรมการศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหว ห้อง Guidance Room
ระบบจอง ใช้เวลาประมาณ 30 – 40 นาที ต้องจองล่วงหน้า

 • โปรแกรม 1

  บอกเล่าประสบการณ์จริงตอนที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวโดย”ผู้บรรยาย”

 • โปรแกรม 2 เฉพาะนักเรียนชั้นประถมและมัธยม มีเฉพาะวันธรรมดาเท่านั้น

  การบรรยายด้านการป้องกันภัยพิบัติโดยนักวิจัยของเรา

แผนที่แต่ละชั้นในอาคารตะวันออก

ชั้นเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำและการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
 • มหัศจรรย์ของดวงดาวแห่งชีวิต

  มหัศจรรย์ของดวงดาวแห่งชีวิต

  บอกเล่าเรื่องราวของโลก ดาวเคราะห์มหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยน้ำ ผู้ให้กำเนิดสรรพชีวิต

 • บทเพลงขับขานของดวงดาวแห่งสายน้ำ

  บทเพลงขับขานของดวงดาวแห่งสายน้ำ

  บอกเล่าวิถีชีวิตของพวกเราที่ดำรงอยู่ได้ด้วยน้ำและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ผ่านทางวีดิโอ

 • อานุภาพของอุทกภัยและวาตภัย

  อานุภาพของอุทกภัยและวาตภัย

  ฉายภาพอานุภาพของอุทกภัยและวาตภัยผ่านทางหน้าจอดด้านบนและด้านล่าง

 • แกลเลอรี่

  แกลเลอรี่

  จัดแสดงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบของภัยพิบัติโดยภาคประชาชนและหน่วยงานระหว่างประเทศ

 • สู่อนาคต

  สู่อนาคต

  มุมที่ชักชวนให้เราฉุกคิดถึงการป้องกันและลดผลกระทบของภัยพิบัติ ท่านสามารถศึกษาผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่ายที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้ได้

 • ห้องเอนกประสงค์

  ห้องเอนกประสงค์

  จัดแสดงเกี่ยวกับภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใต้เมืองหลวงหรือแผ่นดินไหวในร่องน้ำนันไค

Heart Theatre
Heart Theatre

ฉายสารคดีเกี่ยวกับพื้นที่ที่ประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ภาคตะวันออกของญี่ปุ่น
ฉายทุกชั่วโมง เวลา – :00 น., และ – :30 น.

แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ภาคตะวันออกของญี่ปุ่น
บาดแผลแห่งสึนามิ 2011-2013
เวลาฉาย 25 นาที
The Fall of Freddie the Leaf
เวลาฉาย 15 นาที
วันอังคาร – วันอาทิตย์ 10:00   10:30   11:30
12:00   12:30   13:30
14:00   14:30   15:30
16:00   16:30
17:30 (เฉพาะวันศุกร์ และวันเสาร์ และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเท่านั้น)
11:00
13:00
15:00
17:00

top