In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Khu vực Osaka~Himeji

Osaka-Himeji Area

Sân bay Quốc tế Kansai ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai

Thời gian cần thiết

  • Từ nhà ga số 1 khoảng 80 phút (Khoảng 90 phút khi đi qua đảo Rokko)
  • Từ nhà ga số 2 khoảng 90 phút (Khoảng 100 phút khi đi qua đảo Rokko)

Từ Sân bay Quốc tế Kansai
Sân bay Quốc tế Kansai <Đi bộ> Trạm xe buýt sân bay tại nhà ga số 2, Sân bay Quốc tế Kansai (Trạm số 2) hoặc nhà ga số 1, 1F, Sân bay Quốc tế Kansai (Trạm số 6) <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến Sân bay Quốc tế Kansai
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Trạm xe buýt <Xe buýt limousine sân bay> Trạm xe buýt <Đi bộ> Sân bay Quốc tế Kansai

Sân bay Osaka (Itami) ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 60 phút)

Từ Itami
Sân bay Quốc tế Osaka (Itami) <Đi bộ> Nhà ga phía Bắc (Trạm số 6) hoặc nhà ga phía Nam (Trạm số 16) <Xe buýt limousine sân bay> Trạm xe buýt <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến Itami
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Trạm xe buýt <Xe buýt limousine sân bay> Trạm xe buýt <Đi bộ> Sân bay Osaka

Ga Osaka ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 45 phút)

Từ ga Osaka
Ga Osaka (JR) (Tuyến số 3 ~ 6) <Tàu nhanh> Đổi tàu: Ga Ashiya (JR) (Tuyến số 3, 4) <Tàu thường> Ga Nada (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Nam> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến ga Osaka
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Nada (JR) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Đổi tàu: Ga Ashiya (JR) (Tuyến số 1, 2) <Tàu nhanh> Ga Osaka (JR)

USJ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 60 phút)

Từ USJ
Trạm xe buýt (Trong USJ) <Đi Sannomiya bằng xe buýt tốc hành JR> Bến xe buýt Sannomiya <Đi bộ> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) (Tuyến số 1) <Tàu thường> Ga Kasuganomichi (Hanshin) <Đi bộ từ lối ra 8> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến USJ
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Kasuganomichi (Hanshin) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Kobe Sannomiya (Hanshin) <Đi bộ> Bến xe buýt Sannomiya <Đi USJ bằng xe buýt tốc hành JR> Trạm xe buýt (Trong USJ)

Thành Himeji ⇔ Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai (Thời gian cần thiết là khoảng 90 phút)

Từ thành Himeji
Thành Himeji <Đi bộ> Ga Himeji (JR) (Tuyến số 6) <Tàu tốc hành> Đổi tàu: Ga Sannomiya (JR) (Tuyến số 2) <Tàu thường> Ga Nada (JR) <Đi bộ từ lối ra phía Nam> Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai
Đến thành Himeji
Trung tâm Tương lai Con người và Phòng chống Thiên tai <Đi bộ> Ga Nada (JR) (Tuyến số 3) <Tàu thường> Đổi tàu: Ga Sannomiya (JR) (Tuyến số 4) <Tàu tốc hành> Ga Himeji (JR) <Đi bộ> Thành Himeji