In memory of the Great Hanshin-Awaji Earthquake Disaster Reduction and Human Renovation Institution

Hướng dẫn tham quan – Hướng dẫn trưng bày

Chương trình mẫu

  • Bắt đầu
  • Tầng trải nghiệm thảm họa động đất
  • Tầng ký ức về thảm họa động đất
  • Tầng trải nghiệm phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiên tai
  • Tầng tìm hiểu về nước và giảm thiểu thiên tai
  • Nhà hát Kokoro
  • Kết thúc

*Tham quan tòa nhà phía Tây sẽ di chuyển theo đường một chiều Tầng 4→Tầng 3→Tầng 2, và không thể quay trở lại.

Thời gian cần thiết là thời gian tiêu chuẩn. Tùy tình hình có thể thay đổi. Rất mong quý khách thông cảm.