• จะไม่ลืมแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฮันชินเลย

 • เรียนรู้

 • สัมผัสความรู้สึก

 • เรื่องเล่า

Museum Calendar

Today's Hours

9:30~17:30
(admission until 16:30)

2024年7月の予定
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

入館料無料日

休館日

เกี่ยวกับ

 • About the Disaster Reduction and Human Renovation Institution

  แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ฮันชิน, อาวาจิ

  เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม ปี 1995 ในเขตพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นราว 3,500,000 คน โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินของเขตฮันชินตั้งแต่ตอนเหนือของอาวาจิไปจนถึงเมืองโกเบซึ่งนับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของญี่ปุ่น สาธารณูปโภคสำหรับการดำรงชีพ เช่น ไฟฟ้า, น้ำประปา, แก๊ส และการคมนาคมได้รับความเสียหายรุนแรง ประชาชนจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในศูนย์ลี้ภัย บริเวณที่มีอาคารไม้เก่าแก่ตั้งอยู่หนาแน่นต้องพังทลายจากแผ่นดินไหวและเกิดเพลิงไหม้ขึ้น

  มีผู้เสียชีวิต 6,434 ราย,ผู้บาดเจ็บ 43,792 ราย,บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

  (พังทั้งหลัง เสียหายบางส่วน) 249,180 หลังคาเรือน

 • ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติและอนาคตของมนุษยชาติ คือ

  ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติและอนาคตของมนุษยชาติ คือ

  ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติและอนาคตของมนุษยชาติ (Disaster Reduction and Human Renovation Institution-DRI) เป็นสถาบันดำเนินการด้านวิชาการเกี่ยวกับการลดภัยพิบัติทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียนที่ได้จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในฮันชิน-อาวาจิ และถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ให้เป็นประโยชน์ เครื่องเล่นซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภูมิภาคคันไซที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์แผ่นดินไหว โดยเทคนิคถ่ายภาพพิเศษและ CG ทำให้ได้ภาพและเสียงประหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์จริง อธิบายถึงสภาพเมืองและความเป็นอยู่ในช่วงเวลานั้นรวมถึงขั้นตอนการฟื้นฟูเมืองด้วยเอกสารมากมาย ท่านสามารถเรียนรู้การป้องกันและการลดการเกิดภัยธรรมชาติผ่านสื่อต่างๆ เช่นการสัมผัสประสบการณ์จริง และเกม

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • จุลสาร01
 • จุลสาร02